Tôi làm như thế nào để tạo hồ sơ?

13:58:4105/06/2017

Trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản trên giaovienngoisao.com. Sau khi có tài khoản, bạn có thể tạo xong hồ sơ bằng một trong 2 cách: Tạo hồ sơ từng bước theo hướng dẫn trên website hoặc tự đính kèm hồ sơ riêng của mình.

Mã xác nhận:
captcha