Những mức độ bảo mật nào tôi có thể áp dụng đối với hồ sơ xin việc của tôi?

14:32:3807/06/2017

Bạn có ba khả năng bảo mật khi nhập hồ sơ xin việc của bạn trên giaovienngoisao.com:

- Có thể tìm thấy: Khi điền hồ sơ xin việc , bạn nên chọn chế độ Không Bảo Mật. Điều này giúp cho nhà tuyển dụng có thể thấy được thông tin liên lạc, quá trình làm việc và những người tham khảo của bạn.

- Bảo mật và Có thể tìm thấy: Việc lưu trữ bảo mật hồ sơ xin việc của bạn nhằm giữ riêng biệt thông tin liên lạc của bạn nhưng hồ sơ xin việc của bạn vẫn có thể được nhà tuyển dụng tìm thấy. Tuy nhiên họ không có cách nào để liên lạc với bạn.

- Không thể tìm thấy: Hồ sơ xin việc không hiển thị, do đó nhà tuyển dụng không thể tìm thấy. Tuy nhiên, hồ sơ xin việc của bạn vẫn còn lưu giữ trong dữ liệu của chúng tôi và bạn có thể gửi nó cho nhà tuyển dụng khi nào bạn nộp trên mạng. Chúng tôi không theo dõi những ai đã xem hồ sơ của bạn và bạn chỉ có thể biết nhà tuyển dụng nào đã xem hồ sơ của bạn nếu họ liên lạc với bạn.

Mã xác nhận:
captcha