TRẢ LỜI CÂU HỎI: THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ?

TRẢ LỜI CÂU HỎI: THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ?

06/06/2017 | Lượt xem : 1018
Tại sao nhiều nhà tuyển dụng hỏi về sự thất bại của bạn? Không phải họ muốn đào sâu lỗi lầm của bạn, mà họ quan tâm đến cách bạn đối mặt với thất bại đó như thế nào, bạn học hỏi được những gì. Cách bạn trả lời...