Khi tôi cập nhật hồ sơ thì hồ sơ tôi đã gửi đến Nhà Tuyển Dụng trước đó có được cập nhật không?

14:24:2807/06/2017

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website giaovienngoisao.com, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng sẽ nhận được hồ sơ của bạn qua 02 cách: qua email và tài khoản trên giaovienngoisao.com. Nếu nhà tuyển dụng xem lại hồ sơ của bạn qua email, họ sẽ không nhận thấy sự cập nhật của bạn. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng sẽ thấy nếu đọc hồ sơ của bạn bằng tài khoản trên giaovienngoisao.com của họ.

Mã xác nhận:
captcha