Chuyện gì xảy ra khi tôi nộp đơn trực tuyến?

Chuyện gì xảy ra khi tôi nộp đơn trực tuyến?

07/06/2017 | Lượt xem : 550
Khi bạn đăng ký trên mạng, nhà tuyển dụng sẽ nhận được hồ sơ  xin việc của bạn qua địa chỉ email. Họ cũng có thể truy cập để xem hồ sơ ứng viên bất cứ lúc nào từ hệ thống quản lý hồ sơ xin việc của họ trong tài khoản...