Chuyện gì xảy ra khi tôi nộp đơn trực tuyến?

14:28:1607/06/2017

Khi bạn đăng ký trên mạng, nhà tuyển dụng sẽ nhận được hồ sơ  xin việc của bạn qua địa chỉ email. Họ cũng có thể truy cập để xem hồ sơ ứng viên bất cứ lúc nào từ hệ thống quản lý hồ sơ xin việc của họ trong tài khoản trên giaovienngoisao.com. Tất cả những hồ sơ xin việc bạn gửi trực tuyến đều được lưu giữ trong tài khoản của bạn ở phần Báo cáo hồ sơ.

Mã xác nhận:
captcha