Trường Tiểu Học Sài Gòn
Trường Tiểu Học Sài Gòn
Địa chỉ: 625/9 XVNT, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 2800011666
Website:
Cấp lớp: Tiểu học
Loại trường: Công lập
Tổng số giáo viên: 60
Tổng số học sinh/ sinh viên: 1900
Tổng số lớp: 50
Chứng nhận: Chứng nhận quốc gia
aldsl alskfsdlkf l;sfml; smsm;l s;lfm l; l;fsdl; ;lml;m l;m;l ;l ;l;
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng