HAIR SALON HOÀNG PARIS
HAIR SALON HOÀNG PARIS
Địa chỉ: 166a. NguyễnThị Thập, Phường Bình thuận, quận 7, TPHCM, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0933334513
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:

- Dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp

Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng