HAIR HOUSE SALON
HAIR HOUSE SALON
Địa chỉ: 11 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TPHCM, 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906835939
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:

Hair House là Viện Tóc chuyên tạo mẫu tóc nam nữ chuyên nghiệp và cung cấp giải pháp chăm sóc tóc bị hư tổn !

Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng